OSIRIS Klantendag, de student centraal

De OSIRIS klantendag in Pakhuis De Zwijger ging op 30 oktober van start met een recordaantal aanmeldingen en een vol, gevarieerd programma. Het weer werkte niet mee. De eerste echte herfstdag van 2018 zorgde voor veel vertraging. Bezoekers kwamen letterlijk binnendruppelen en maakten dankbaar gebruik van de aangeboden koffie, thee en donuts. 

Om 10.15 uur nam dagvoorzitter Ulf Thor de microfoon in de grote zaal, die toen toch al voor een groot deel was gevuld. Hij sprak de hoop uit dat iedereen, ondanks het slechte weer, met een warm en zonnig gevoel naar huis zou gaan en nam de aanwezigen meteen mee in de stand van zaken met betrekking tot OSIRIS. In 2018 zijn twee nieuwe klanten aangesloten: Van Hall Larenstein in Leeuwarden en Velp en iPABO in Amsterdam. Bij Van Hall Larenstein heeft dat geleid tot de ontwikkeling en implementatie van de debiteurenmodule en voor iPABO wordt de stagefunctionaliteit binnen OSIRIS enorm uitgebreid.

OSIRIS Open

Gert Simons nam namens de CACI-directie de microfoon over. Hij maakte een rondje langs de velden en vertelde over de nieuwe OSIRIS Studenten App, waar intussen zeven klanten mee bezig zijn. Bij OSIRIS Link zien we steeds meer standaardisatie in de verschillende systeemkoppelingen. OSIRIS gaat meer open standaarden ondersteunen en zal daarmee nog opener worden. OSIRIS Link is hierin de sleutel. De Surf Open Onderwijs Api en Erasmus without paper zijn hiervan mooie voorbeelden. In het voorjaar van 2019 zal ook een volledig vernieuwde Studielink-adapter beschikbaar komen.

Gert vertelt dat het mbo zich qua organisatie en structuur steeds verder richting het hoger onderwijs ontwikkelt. Dit biedt kansen voor OSIRIS. CACI is al actief in het MBO. CACI ontwikkelt voor het MBO een MBO-koppelpunt in het kader van de ‘Voorziening Vroegtijdig Aanmelden’.

Een andere trend is continuous delivery. OSIRIS gaat ook bewegen richting dit model. Doel is dat nieuwe functionaliteit sneller beschikbaar komt voor de klant. Lees meer in ons blog.

Van Hall Larenstein

Annemarie Kroon nam de zaal vervolgens mee door het programma van de dag. Vooral de parallelsessies in de middag behoefden wel enige toelichting. Daarna mocht Ben Schulte, beleidsmedewerker van Van Hall Larenstein, het podium op. Hij vertelde het verhaal over de overstap naar OSIRIS in 2017 en 2018. Hoe dat in zijn werk ging, kan je lezen op ons blog. Ben besloot zijn verhaal met de conclusie dat intussen de conversie soepel is verlopen en dat de gebruikers meer dan tevreden zijn. Het ‘functioneel beheer’ kan intussen alles zelf, wat ook een grote winst is ten opzichte van de situatie voor OSIRIS.

Erasmus Without Paper

Nadat Ben als een speer richting Leeuwarden was vertrokken, namen Ronald van der Fange en Huib-Jan Wielemaker namens CACI het stokje over. In een sneltreinvaart lieten de twee zien wat er allemaal veranderd is in de nieuwste release van OSIRIS, versie 6.18.2. Een uitgebreid verslag daarvan kan je hier lezen. De primeur op het podium ging over de nieuwe naam voor OSIRIS Catalogus. Dat wordt vanaf de nieuwe versie OSIRIS Cursusinvoer.

Het laatste programmaonderdeel voor de lunchpauze ging over het programma Erasmus without paper. De coördinator van dit project, Valère Meus, benadrukte in zijn presentatie het belang van drempelloze data-uitwisseling binnen Europa en daarbuiten. Hij liet ook de complexiteit ervan zien en gaf aan dat er kansen liggen voor OSIRIS om in die standaardisatie een sleutelrol te spelen. Meer over de inhoud van deze presentatie lees je hier.

Een gezonde lunch

Door alle vertragingen in de ochtend, begon de lunch wat later dan gepland. Op verschillende plekken in Pakhuis De Zwijger stonden buffetten opgesteld met belegde broodjes, sandwiches, soep, groene salade, bulgur en fruit. Heel gezond allemaal. Tijdens de maaltijd werd er natuurlijk lekker bijgekletst. De frisse neus werd door de meeste bezoekers overgeslagen; buiten waaide en regende het nog steeds. Binnen spraken we met een gast van de TU Delft, die even een stil plekje had opgezocht. Hij gaf aan dat hij al zes jaar met OSIRIS werkte, maar nog niet eerder op een klantendag was geweest. Hij vond het wat overweldigend. ‘Ik heb nooit geweten hoe omvangrijk OSIRIS is. Nu ik hier ben, begrijp ik beter wat mijn plek in het geheel is. Ik heb veel praktische en nuttige informatie kunnen halen. Zeker het Erasmusprogramma en internationalisering zijn thema’s die bij ons in Delft spelen.’

Parallelsessies

Na de pauze was het de beurt aan de parallelsessies. In twee shifts had iedereen de vrije keus uit vijf verschillende locaties. Op vier ervan werd een presentatie gegeven. In het Workspace, naast de Grote Zaal, waren de consultants van CACI beschikbaar voor vragen onder de noemer ‘Vraag maar raak!’

Tijdens de eerste ronde vertelde Susanne Zuurendonk in de Grote Zaal meer over wat er allemaal komt kijken bij het implementeren van OSIRIS Student. Behalve dat allerlei technische zaken moeten worden geregeld, moeten er ook verschillende functionele maatregelen worden genomen. Het bleek voor velen een eyeopener. In de kleinere Exporuimte werd een blik achter de schermen van OSIRIS SaaS gegund. Intussen zijn er 22 klanten met 190.000 studenten die er gebruik van maken. Voor hen lijkt het als iets wat via een stekkertje uit de muur komt, maar er gaat een hele wereld van technologische oplossingen achter schuil, zo bleek. In de Studio werd meer verteld over OSIRIS Debiteur, dat bij Van Hall Larenstein intussen succesvol in gebruik is genomen. In een bomvolle IJzaal werden de aanwezigen meegenomen in OSIRIS Zaak, over methodieken als brownpaper sessies en zaakgericht werken. Meer hierover is te lezen in het blog van de Universiteit Utrecht.

Meer parallelsessies

Na een korte koffiepauze met opnieuw de geel geglaceerde donuts, was het de beurt aan parallelsessies ronde 2. In de Grote Zaal ging het nu over OSIRIS Analytics, Query en BI Publisher. Aan de hand van casussen werd er uitgelegd wat de mogelijkheden zijn van de verschillende tools. In de IJzaal was het wederom druk. Hier ging het nu over het roosterproces en met name welke voordelen het vastleggen van een voorkeursrooster in OSIRIS Catalogus biedt. In de Exporuimte bleek dat er nog veel vragen zijn rondom de nieuwe privacywetgeving AVG. Een rondje door de zaal leerde dat de meeste aanwezigen al te maken hadden gehad met het opvragen van persoonsgegevens en een enkeling had ook al een verzoek tot verwijdering gehad. In de Studio werd nog even dieper ingegaan over Erasmus without paper. Zo werden de verschillende categorieën gegevens die voor uitwisseling in aanmerking komen, stuk voor stuk behandeld. 

Vraag maar Raak!

Bij Vraag maar raak! was het relatief rustig. De consultants in hun groene t-shirts hadden zo alle tijd om uitvoerig in te gaan op de vragen van de bezoekers. Zo was er een onderwijsinstelling waar tijdelijk geen expertise aanwezig was voor het aanmelden van studenten. Die had een hele trits aan vragen. 

Jack Erens van Hogeschool Zuyd had de presentatie over OSIRIS Student bijgewoond. ‘Wij willen ermee beginnen. Ik heb nu een mooie checklist waar we allemaal aan moeten denken. Ook de informatie over OSIRIS Catalogus was waardevol voor mij. Daarnaast kom ik hier altijd graag. Het is gezellig en we wisselen veel kennis en ervaringen met elkaar uit.’

Pieter Boon, een van de consultants in een groen shirt, vermaakte zich ook prima: ‘Normaal gesproken houd ik me alleen bezig met OSIRIS Zaak. Hier krijg ik een veel breder beeld van wat er allemaal speelt bij onze klanten. Wat mij opviel is dat de issues die op Europees niveau bij het Erasmusprogramma spelen, dezelfde zijn als de dingen waar wij elke dag mee bezig zijn.’

Muzikale afsluiting

Het laatste programmaonderdeel betrof een presentatie van Robbert Serné over OSIRIS en de student. Met een flitsende presentatie en af en toe een grapje wist hij de zaal tot het eind te boeien. Centraal in zijn verhaal stond gebruiksvriendelijkheid. De zoekfunctie in OSIRIS Catalogus is ‘elastic’ ingericht met filters, zoals dat ook gaat bij grote webshops. De helpfunctie in OSIRIS Student is vervangen door een adaptieve FAQ. Meer over deze presentatie lees je hier in het blog

Iets na half vijf kondigde dagvoorzitter Ulf Thor de afsluitende act aan. Liedjesdichter Dominique Engers bezong op humoristische wijze het verloop van de dag. Het leverde haar veel gegrinnik, gelach en een warm applaus op. En daarna kon dan toch echt de borrel beginnen.

Borrel

Madeleine Munnik, functioneel beheerder bij Avans Hogescholen, stond nog even na te praten. ‘Het is nu de tweede keer dat ik hier ben. We gaan OSIRIS Student implementeren en dan is het toch handig om op een dag als dit alles in het perspectief te zien. Ik realiseerde me dat het bij OSIRIS Student niet gaat om een applicatie, maar veel meer om een communicatieplatform tussen jou en de student. En dat je daar dus ook allerlei partijen binnen je organisatie bij moet betrekken, van marketing tot finance.’

Gert Simons kijkt tevreden op de dag terug. ‘Je ziet een duidelijke verschuiving qua invulling van de klantendag. Vroeger waren we vooral bezig om iedereen te informeren over wat er nieuw was in OSIRIS. Nu plaatsen we het veel meer in het brede perspectief van ontwikkelingen in het onderwijs en stellen we de student centraal. Ik merk dat dit aanslaat bij onze klanten.’

 

Amsterdam

De Ruyterkade 7
1013 AA Amsterdam
+31 (0)88 - 654 35 00

Breda

Claudius Prinsenlaan 146 A
4818 CP Breda
+31 (0)88 - 654 34 00

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!