Maarten en Pieter

Afstudeermonitor resultaat van samenwerking

Vier Brabantse kennisinstellingen hebben, in samenwerking met de provincie en de gemeente Breda, de krachten gebundeld voor het logistieke werkveld.  De Logistieke Community Brabant (LCB) heeft als doel om logistieke kennis en ervaring uit te wisselen met het (brede) logistieke werkveld. Eén van de middelen die ze daarvoor inzetten, is de Afstudeermonitor. Hierin worden de resultaten van afstudeerscripties van de studenten van de verschillende instellingen inzichtelijk gemaakt. OSIRIS Zaak speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van dit proces.

Meer dan 500 afstudeeropdrachten

‘In het LCB zijn TU Eindhoven, Tilburg University, Nederlandse Defensie Academie en Breda University of applied sciences vertegenwoordigd. Je moet je voorstellen dat deze vier opleidingen jaarlijks meer dan 500 logistieke afstudeeropdrachten voortbrengen. Die kennis wordt voor 70% ook daadwerkelijk toegepast bij de opdrachtgevers, maar verdwijnt op de instituten in de kast achter slot en grendel,’ legt Maarten van Rijn uit. Hij is als senior projectmanager and researcher verbonden aan BUas en LCB. ‘Natuurlijk kan je die scripties niet zomaar naar buiten brengen. Het staat vol met concurrentiegevoelige informatie. Maar als die informatie weglaat en de focus legt op de meerwaarde en resultaten, zou je veel meer met die nieuwe kennis en inzichten kunnen doen. En daarin voorziet de afstudeermonitor.’

Route van afstuderen

‘Als we even kijken naar de route die een student volgt, dan moet het allereerst duidelijk zijn dat de student op stage mag! Daarna gaat hij eerst op zoek naar een afstudeeropdracht. Als hij die heeft gevonden – vaak zijn dat opdrachten van bedrijven die deelnemen aan LCB - dient hij een voorstel in. Dit voorstel moet worden goedgekeurd door de coördinator, en dan moet de student bericht krijgen dat hij kan starten met de stage. Ook het stagebedrijf moet worden geïnformeerd, er moet een stagebegeleider worden toegewezen, etc. Richting het einde van de stage komen er weer de nodige administratieve handelingen om een vlekkeloze afhandeling van inleveren en presenteren te waarborgen. Tussen de bedrijven door ging ik dan nog een vragenlijst opsturen om daarmee de monitor te kunnen vullen. We hadden dus te maken met allerlei onderlinge communicatie, met afspraken die moesten worden vastgelegd en met documenten die bewaard moesten worden. Je begrijpt dat dit een aanzienlijke werklast opleverde met regelmatig het nodige herstelwerk. Op een gegeven moment riep iemand binnen BUas dat je dat met OSIRIS Zaak zou kunnen automatiseren.’

OSIRIS

‘Ergens voor de zomer in 2019 zijn we met Gerrit Lauwers en Pieter Boon van CACI aan tafel gegaan,’ vertelt Maarten verder. ‘Ik kende OSIRIS nog uit de tijd dat ik lesgaf. Een bijkomend voordeel was dat alle vier opleidingen uit het LCB al met OSIRIS werken.’ Pieter Boon gaat verder: ‘Ik heb een presentatie gegeven om te laten zien wat er met OSIRIS Zaak mogelijk was. In eerste instantie ging het Maarten vooral om het vullen van de Afstudeermonitor, maar al pratend werd het al snel uitgebreider. Uiteindelijk zijn we aan de slag gegaan met de complete route van de afstuderende student, zoals Maarten die net schetste.’

‘Het mooie is dat studenten nu zelf de input leveren waarmee we straks de Afstudeermonitor kunnen vullen. In OSIRIS vullen ze een uniforme vragenlijst in en die informatie wordt verwerkt tot data die geëxporteerd kan worden naar een BI Publisher-oplossing (wij gebruiken PowerBI),’ legt Maarten uit. ‘Daarnaast zorgt OSIRIS er ook voor dat alle communicatie met de student geautomatiseerd plaatsvindt en meteen wordt vastgelegd. Eind 2019 is een eerste groep studenten op BUas hiermee gaan werken en de reacties zijn positief. Intussen is een tweede shift op dezelfde manier bezig met hun afstudeertraject.’

Meerwaarde

‘Als straks de Afstudeermonitor op deze manier met meerdere afstudeer- en stagelichtingen is gevuld, kunnen we als opleiding daar allerlei trends uit afleiden, die ons helpen om onderwijs vorm te geven. Zo zagen we in het verleden al dat zes verschillende afstudeeropdrachten gingen over het ontwikkelen van een specifieke training voor Power BI in een logistieke omgeving. Daar zijn we binnen de opleiding mee aan het werk gegaan en nu ligt er voor de bedrijven een kant en klare training waarmee ze dat zelf kunnen doen. Aan de andere kant kunnen we straks met de Afstudeermonitor laten zien welke meerwaarde onze studenten bieden met een afstudeeropdracht en dat helpt bij het werven van nieuwe opdrachten.’

Tilburg en Eindhoven

‘Nu we de implementatie succesvol hebben afgerond, kunnen we deze tool straks beschikbaar stellen voor TU Eindhoven en Tilburg University. Samen zijn ze goed voor zo’n 250 afstudeeropdrachten op jaarbasis. Alleen de KMA is met 7 studenten te klein voor OSIRIS Zaak, dus die verslagen doen we gewoon nog even met de hand…..,’ besluit Maarten. ‘En als je me vraagt naar de samenwerking met Gerrit en Pieter, dan zeg ik meteen: doe me nog maar een project!’

 

CACI bv

De Ruijterkade 7
1013 AA Amsterdam
+31 (0)88 - 654 35 00

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!