Studiesucces voorop

Hét bronsysteem van de instelling waar de student centraal staat


CACI concentreert zich met OSIRIS op het Hoger Onderwijs en volgt de ontwikkelingen op de voet. Voorbeelden zijn het Bachelor/Mastermodel, de Minors, het Individueel Studiecontract met individuele studiebegeleiding, de Internationalisering en het deels geautomatiseerd signaleren van potentiële uitvallers. Over deze ontwikkelingen overlegt CACI intensief met haar gebruikers. Daarnaast garandeert CACI blijvende aansluiting van OSIRIS op de Nederlandse wet- en regelgeving. Bij al onze ontwikkelingen staat de student centraal. Momenteel is CACI, in samenwerking met een aantals ROC’s, in een afrondende fase om OSIRIS geschikt te maken voor het Middelbaar Beroeps Onderwijs. In het voorjaar van 2021 gaan de eerste ROC’s live met OSIRIS. 

OSIRIS is modulair


OSIRIS ondersteunt met haar deelsystemen het volledige proces van:
 • intake van de student (via Studielink, via OSIRIS Aanmelding of via een combinatie van deze twee),
 • het opstellen van het studieplan,
 • het uitvoeren van het onderwijs,
 • het afstuderen en diplomeren en
 • het uitschrijven uit de studie.
De verschillende actoren in dit proces worden bediend met, op de doelgroep toegesneden, deelsystemen.

OSIRIS Aanmelding

OSIRIS Aanmelding is de selfservice functie waarmee studenten zich kunnen aanmelden bij de instelling.

Het betreft studenten die behoren tot bijzondere doelgroepen. Doelgroepen die zich niet via Studielink aanmelden, zoals buitenlandse studenten die in het kader van een uitwisselingsprogramma willen komen, buitenlandse studenten die zich willen inschrijven voor Master, een contractant, etc.

Voor studenten die zich via Studielink aanmelden, voorziet OSIRIS Aanmelding in de mogelijkheid om een aanvullende dialoog met de student te voeren.

De dialoog, het intakeproces, kan door de instelling volledig op maat worden ingericht.

OSIRIS Student

Via OSIRIS Student krijgt de student een compleet beeld van de voortgang van zijn studie. Dit blijft niet beperkt tot de behaalde resultaten. De behaalde resultaten worden ook afgezet tegen zijn (individuele) studiecontract / examenprogramma. In één overzicht wordt duidelijk waar hij staat en wat hij nog moet doen.

Moet hij een bepaalde cursus of minor nog doen, dan kan hij zich direct inschrijven. De student kan ook met handige zoekfuncties het volledige onderwijsaanbod van de instelling raadplegen om een geschikte cursus/minor te vinden. Bijvoorbeeld voor het invullen van de vrije ruimte in het examenprogramma.

Daarnaast kan de student zijn diploma aanvragen, een adreswijzigingen doorgeven en zijn persoonlijke (week)rooster opvragen. Ook kan OSIRIS Student worden ingezet als communicatiekanaal tussen de student en zijn begeleider.

Alle functies van OSIRIS Student kunnen naadloos geintegreerd worden met de portal van de instelling.

OSIRIS Docent

Via OSIRIS Docent kunnen resultaten worden ingevoerd, gewijzigd en elektronisch worden ondertekend. Daarnaast kunnen presentielijsten, pasfotolijsten maar ook roosterinformatie worden opgevraagd.

Aan het efficiënt verwerken van resultaten door docenten zelf is in OSIRIS veel aandacht besteed. De docent legt resultaten vast via het internet. Na het akkoord van de docent worden de resultaten ter verwerking aangeboden aan de administratie. Met een druk op de knop worden de resultaten definitief gemaakt en zijn ze direct beschikbaar voor de student (via OSIRIS Student). Ook kunnen docenten behaalde resultaten in een spreadsheet aanbieden. Daarnaast zijn er voor de docenten overzichten beschikbaar zoals een presentielijst. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een digitale handtekening, dan kan de cijferverwerking plaatsvinden zonder tussenkomst van de administratie.

OSIRIS Begeleider

OSIRIS biedt de (studieloopbaan)begeleider een dashboard waarop de kerngegevens van de student direct zichtbaar zijn.

Waar staat de student in zijn examenprogramma? Hoe doet de student het ten opzichte van zijn jaargenoten? Welke afspraken zijn er met deze student gemaakt? Met een doorklik kan hij detailgegevens opvragen. Welke resultaten heeft de student behaald? Voor welke cursussen staat de student ingeschreven?

Naast het raadplegen van gegevens kan de begeleider ook wijzigingen aanbrengen: hij kan notities vastleggen, overeengekomen wijzigingen in het individueel studiecontract doorvoeren en actiepunten met deadlines toevoegen. OSIRIS ondersteunt de studieloopbaanbegeleider bij het ontwerpen en vaststellen van studieplannen van individuele studenten.

Vanwege de privacygevoeligheid is veel aandacht besteed aan beveiliging. Zo kan de toegang van de begeleider beperkt worden tot zijn eigen studenten en zijn eigen notities.

OSIRIS Manager

OSIRIS Manager biedt een scala aan rapportages.

OSIRIS Studievolg

OSIRIS Studievolg kent elf afzonderlijke modules in een logische opbouw en vormt daarmee het hart van OSIRIS.

OSIRIS Studievolg heeft een Onderwijsgebonden deel en een Studentgebonden deel. OSIRIS Studievolg leent zich als deelsysteem niet alleen voor registratie van zowel de onderwijs- als de studentgebonden gegevens, maar ook voor het ontwerp en beheer van studieplannen en onderwijsprogramma's vanuit zowel de organisatie als de student.

Uit het onderwijsaanbod kunnen studieprogramma's worden samengesteld. Dit kan de instelling doen, maar OSIRIS kan ook de student de mogelijkheid bieden om zijn eigen studieplan te ontwerpen. OSIRIS ondersteunt het proces van goedkeuring en het vaststellen van individuele studieprogramma's.

OSIRIS Inschrijving

OSIRIS biedt volledige ondersteuning van het proces van (voor)aanmelding tot en met inschrijving, of het nu gaat om een bekostigde student die zich meldt via Studielink of een cursist die zich rechtstreeks aanmeldt.

OSIRIS Inschrijving biedt volledige ondersteuning van het proces van (voor)aanmelding tot en met inschrijving van student. Voor de intake van bijzondere doelgroepen wordt OSIRIS Inschrijving gecombineerd met OSIRIS Aanmelding (selfservice intakeapplicatie). De inschrijfgegevens worden afgestemd met DUO. OSIRIS genereert alle BRON-HO berichten automatisch en verwerkt ook de terugmeldingen van DUO. Tijdige aansluiting op wet- en regelgeving wordt bij OSIRIS gegarandeerd.

OSIRIS Zaak

Met OSIRIS Zaak worden verzoeken van studenten en de bijbehorende werkprocessen en documenten gestroomlijnd.

OSIRIS Zaak werkt geïntegreerd met de rest van OSIRIS en is de oplossing om verzoeken & processen die raken aan OSIRIS te digitaliseren. Een student dient bijvoorbeeld zelf een "verzoek tot een vrijstelling" in via OSIRIS Student. Vervolgens kan de communicatie, beoordeling en afhandeling van het verzoek volledig digitaal plaatsvinden. De instelling definieert zelf hoe het proces verloopt. De student kan op ieder moment vaststellen wat de status is van zijn verzoek.

De mogelijkheden zijn divers van "Examencommissieverzoeken" tot "Beoordeling en begeleiding van opdrachten en stages". OSIRIS Zaak automatiseert alle processen rond beslissingen en belangrijke documenten en legt deze ook vast. 

OSIRIS Link

Agile platform voor apps, portaal en integratie services

OSIRIS Link zorgt voor gestandaardiseerde koppelingen met andere applicaties in het landschap van de instelling. Communicatie vindt plaats op basis van webservices (API). Met OSIRIS Link kan CACI, indien gewenst, ook een grotere verantwoordelijkheid op zich nemen voor het inrichten, beheren en monitoren van één of meerdere interfaces/ketens. CACI richt dan de gehele keten in en beheert en monitort deze.

 • OSIRIS Aanmelding

  OSIRIS Aanmelding is de selfservice functie waarmee studenten zich kunnen aanmelden bij de instelling.

  Het betreft studenten die behoren tot bijzondere doelgroepen. Doelgroepen die zich niet via Studielink aanmelden, zoals buitenlandse studenten die in het kader van een uitwisselingsprogramma willen komen, buitenlandse studenten die zich willen inschrijven voor Master, een contractant, etc.

  Voor studenten die zich via Studielink aanmelden, voorziet OSIRIS Aanmelding in de mogelijkheid om een aanvullende dialoog met de student te voeren.

  De dialoog, het intakeproces, kan door de instelling volledig op maat worden ingericht.

 • OSIRIS Student

  Via OSIRIS Student krijgt de student een compleet beeld van de voortgang van zijn studie. Dit blijft niet beperkt tot de behaalde resultaten. De behaalde resultaten worden ook afgezet tegen zijn (individuele) studiecontract / examenprogramma. In één overzicht wordt duidelijk waar hij staat en wat hij nog moet doen.

  Moet hij een bepaalde cursus of minor nog doen, dan kan hij zich direct inschrijven. De student kan ook met handige zoekfuncties het volledige onderwijsaanbod van de instelling raadplegen om een geschikte cursus/minor te vinden. Bijvoorbeeld voor het invullen van de vrije ruimte in het examenprogramma.

  Daarnaast kan de student zijn diploma aanvragen, een adreswijzigingen doorgeven en zijn persoonlijke (week)rooster opvragen. Ook kan OSIRIS Student worden ingezet als communicatiekanaal tussen de student en zijn begeleider.

  Alle functies van OSIRIS Student kunnen naadloos geintegreerd worden met de portal van de instelling.

 • OSIRIS Docent

  Via OSIRIS Docent kunnen resultaten worden ingevoerd, gewijzigd en elektronisch worden ondertekend. Daarnaast kunnen presentielijsten, pasfotolijsten maar ook roosterinformatie worden opgevraagd.

  Aan het efficiënt verwerken van resultaten door docenten zelf is in OSIRIS veel aandacht besteed. De docent legt resultaten vast via het internet. Na het akkoord van de docent worden de resultaten ter verwerking aangeboden aan de administratie. Met een druk op de knop worden de resultaten definitief gemaakt en zijn ze direct beschikbaar voor de student (via OSIRIS Student). Ook kunnen docenten behaalde resultaten in een spreadsheet aanbieden. Daarnaast zijn er voor de docenten overzichten beschikbaar zoals een presentielijst. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een digitale handtekening, dan kan de cijferverwerking plaatsvinden zonder tussenkomst van de administratie.

 • OSIRIS Begeleider

  OSIRIS biedt de (studieloopbaan)begeleider een dashboard waarop de kerngegevens van de student direct zichtbaar zijn.

  Waar staat de student in zijn examenprogramma? Hoe doet de student het ten opzichte van zijn jaargenoten? Welke afspraken zijn er met deze student gemaakt? Met een doorklik kan hij detailgegevens opvragen. Welke resultaten heeft de student behaald? Voor welke cursussen staat de student ingeschreven?

  Naast het raadplegen van gegevens kan de begeleider ook wijzigingen aanbrengen: hij kan notities vastleggen, overeengekomen wijzigingen in het individueel studiecontract doorvoeren en actiepunten met deadlines toevoegen. OSIRIS ondersteunt de studieloopbaanbegeleider bij het ontwerpen en vaststellen van studieplannen van individuele studenten.

  Vanwege de privacygevoeligheid is veel aandacht besteed aan beveiliging. Zo kan de toegang van de begeleider beperkt worden tot zijn eigen studenten en zijn eigen notities.

 • OSIRIS Manager

  OSIRIS Manager biedt een scala aan rapportages.

 • OSIRIS Studievolg

  OSIRIS Studievolg kent elf afzonderlijke modules in een logische opbouw en vormt daarmee het hart van OSIRIS.

  OSIRIS Studievolg heeft een Onderwijsgebonden deel en een Studentgebonden deel. OSIRIS Studievolg leent zich als deelsysteem niet alleen voor registratie van zowel de onderwijs- als de studentgebonden gegevens, maar ook voor het ontwerp en beheer van studieplannen en onderwijsprogramma's vanuit zowel de organisatie als de student.

  Uit het onderwijsaanbod kunnen studieprogramma's worden samengesteld. Dit kan de instelling doen, maar OSIRIS kan ook de student de mogelijkheid bieden om zijn eigen studieplan te ontwerpen. OSIRIS ondersteunt het proces van goedkeuring en het vaststellen van individuele studieprogramma's.

 • OSIRIS Inschrijving

  OSIRIS biedt volledige ondersteuning van het proces van (voor)aanmelding tot en met inschrijving, of het nu gaat om een bekostigde student die zich meldt via Studielink of een cursist die zich rechtstreeks aanmeldt.

  OSIRIS Inschrijving biedt volledige ondersteuning van het proces van (voor)aanmelding tot en met inschrijving van student. Voor de intake van bijzondere doelgroepen wordt OSIRIS Inschrijving gecombineerd met OSIRIS Aanmelding (selfservice intakeapplicatie). De inschrijfgegevens worden afgestemd met DUO. OSIRIS genereert alle BRON-HO berichten automatisch en verwerkt ook de terugmeldingen van DUO. Tijdige aansluiting op wet- en regelgeving wordt bij OSIRIS gegarandeerd.

 • OSIRIS Zaak

  Met OSIRIS Zaak worden verzoeken van studenten en de bijbehorende werkprocessen en documenten gestroomlijnd.

  OSIRIS Zaak werkt geïntegreerd met de rest van OSIRIS en is de oplossing om verzoeken & processen die raken aan OSIRIS te digitaliseren. Een student dient bijvoorbeeld zelf een "verzoek tot een vrijstelling" in via OSIRIS Student. Vervolgens kan de communicatie, beoordeling en afhandeling van het verzoek volledig digitaal plaatsvinden. De instelling definieert zelf hoe het proces verloopt. De student kan op ieder moment vaststellen wat de status is van zijn verzoek.

  De mogelijkheden zijn divers van "Examencommissieverzoeken" tot "Beoordeling en begeleiding van opdrachten en stages". OSIRIS Zaak automatiseert alle processen rond beslissingen en belangrijke documenten en legt deze ook vast. 

 • OSIRIS Link

  Agile platform voor apps, portaal en integratie services

  OSIRIS Link zorgt voor gestandaardiseerde koppelingen met andere applicaties in het landschap van de instelling. Communicatie vindt plaats op basis van webservices (API). Met OSIRIS Link kan CACI, indien gewenst, ook een grotere verantwoordelijkheid op zich nemen voor het inrichten, beheren en monitoren van één of meerdere interfaces/ketens. CACI richt dan de gehele keten in en beheert en monitort deze.

  Student centraal

  OSIRIS SaaS - ontzorging in de cloud


  Een toenemend aantal instellingen kiest voor OSIRIS SaaS. De instelling hoeft dan alleen nog maar te zorgen voor een werkplek en een internetaansluiting. CACI draagt zorg voor de beschikbaarheid van OSIRIS conform een overeengekomen SLA (Service Level Agreement). Zeventien kleine en grote instellingen maken met grote tevredenheid reeds gebruik van OSIRIS SaaS. Voorbeelden hiervan zijn Hanze Hogeschool, Haagse Hogeschool, Tilburg University, TU Eindhoven, Universiteit Utrecht en HKU. OSIRIS SaaS is de standaard keuze geworden voor nieuwe en voor steeds meer bestaande klanten.

  Waarom OSIRIS in SaaS bij CACI?
  De voordelen op een rij.

  Onze core business

  CACI kent als geen ander de werking van OSIRIS. Wij zorgen ervoor dat OSIRIS optimaal blijft draaien en de instelling kan zich focussen op haar kernactiviteiten.

  Best Practices

  Als experts van onze oplossingen hebben wij uitgebreide ervaringen die wij kunnen gebruiken om best practices in te zetten.

  Proactieve monitoring

  Om storingen te beperken en zo snel mogelijk te kunnen inspelen op eventuele problemen, hebben wij een beheermethode ontwikkeld waarmee we constante monitoring van de infrastructuur kunnen uitvoeren.

  Altijd up-to-date

  CACI zorgt ervoor dat tijdig nieuwe releases en patches aangebracht worden, waardoor de instelling altijd up-to-date is (dit gebeurt uiteraard altijd in overleg).

  Vaste prijs per jaar

  Met OSIRIS in SaaS of Managed Services voor OSIRIS komt u niet voor onverwachte kosten te staan.

  Ondersteuning

  U hoeft maar één nummer te herinneren; CACI wordt uw enige contactpunt voor alles wat met OSIRIS te maken heeft op technisch gebied.

  Beveiligd

  Door onze ISO 27001 certificering bent u verzekerd van een beveiligde omgeving.

  Integratie eenvoudig gemaakt


  OSIRIS is het bronsysteem voor zeer veel van de onderwijs gerelateerde gegevens. Het bevindt zich in het hart van het applicatielandschap van een instelling en heeft daardoor vanzelfsprekend een rijke set aan middelen opgebouwd om standaardkoppelingen te maken. CACI heeft in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het maken van een standaard toolset voor applicatie integratie. Wij volgen daarbij (inter)nationale standaarden en CACI heeft daarnaast een eigen set aan services passend op het semantische model van OSIRIS.
  Integratie

  OSIRIS Integratie Toolbox


  OSIRIS Event Broker

  Het opvragen van data van uit OSIRIS of het schrijven naar OSIRIS is gestandaardiseerd met web services. Vaak is een event, zoals bijvoorbeeld het registreren van een nieuwe student of het wijzigen van een cursus, de trigger voor de uitwisseling van data met een andere applicatie. Met de OSIRIS Event broker is het mogelijk om koppelvlakken te definiëren en per koppelvlak een of meerdere events vast te leggen. Ieder koppelvlak correspondeert met een te koppelen applicatie.

  Per koppelvlak kunnen verschillende karakteristieken worden vastgelegd zoals het end point, het formaat van de berichten (JSON/XML) en de authenticatie methode. Vervolgens kunnen één of meerdere events worden vastgelegd met hun individuele karakteristieken. Het opvolgen van een event kan worden geconditioneerd en er kan worden vastgelegd of er een API moet worden uitgevoerd. Ieder bericht wat wordt verstuurd wordt vastgelegd in OSIRIS en kan op beheerschermen worden bekeken. Desgewenst kunnen berichten opnieuw worden aangeboden voor herverwerking. 

   

  API's

  OSIRIS ondersteunt een viertal verschillende sets aan API’s:

  EDU API en OOAPI
  EDU API en OOAPI zijn (internationale) standaarden die software leveranciers kunnen toepassen voor hun gegevensuitwisseling. Beide standaarden worden door OSIRIS ondersteund. Daarnaast heeft OSIRIS een tweetal eigen API-standaarden die naadloos passen op het semantische model van OSIRIS.

  OSIRIS S2S API
  De OSIRIS S2S API bestaat uit een drietal sets generieke functies. OSIRIS kent meer dan 1.000 tabellen met studentgegevens, cursussen, medewerkers etc. CACI heeft software ontwikkeld waarmee een uitgebreide set van opvraag services kan worden gegenereerd voor deze tabellen, inclusief de benodigde Swagger definities. Deze services kunnen worden gebruikt in combinatie met SQL code of filters ten behoeve van specifieke selecties. Naast deze set van opvraag functies heeft CACI een set van mutatieservices ontwikkeld. Deze services ondersteunen geneste structuren en raken veelal meerdere tabellen waarbij de logica en flow van de regulieren OSIRIS menu opties worden gevolgd. En ter aanvulling op beide sets generieke functies is een set van basis functies beschikbaar voor de, over het algemeen, meer complexe raadpleeg- en mutatiefuncties zoals bijvoorbeeld het opvragen van alle studentgegevens inclusief vooropleidingen en examens of het wegschrijven van een compleet examenprogramma.

  OSIRIS S2U API
  CACI heeft een complete set van API’s ontwikkeld voor de integratie met een studenten-app of web applicatie. Ze is speciaal ontwikkeld voor alle interacties die een student wilt uitvoeren binnen OSIRIS. Deze set wordt gebruikt ten behoeve de studentenapp van OSIRIS.

  API Gateway
  Alle communicatie gaat via de multitenancy API-gateway. De gateway controleert aan de hand van de API-key of het de aanvrager daadwerkelijk is toegestaan om de service te gebruiken. Met de OSIRIS Integratie Toolbox heeft de instelling een krachtige set om zelfstandig koppelvlakken toe te voegen, te beheren en uit te zetten.

  Er is een zeer rijke set aan API’s beschikbaar die hiervoor kan worden ingezet. Deze set wordt regelmatig verrijkt hetzij op initiatief van CACI of in opdracht van instellingen. Iedere nieuw ontwikkelde API komt in principe beschikbaar voor de gehele OSIRIS community.

   

   

  De kracht van de community

  De OSIRIS community bewijst al jarenlang dat het samen ontwikkelen van de benodigde functionaliteit leidt tot een succesvol product. Met de introductie van OSIRIS Link wordt een impuls gegeven aan uitbreiding van de samenwerking.

  OSIRIS heeft, als bronsysteem van student- en cursusgegevens, veel koppelingen met andere systemen. Voorbeelden hiervan zijn: uw IMS (Identity Management Systeem), uw LMS (Learning Management System), uw financiële systeem en uw planning- en roostersysteem. Wellicht draaien een aantal systemen van u in SaaS en heeft u ook systemen op uw eigen hardware draaien (on-premise).

  Een aantal van uw koppelingen zal standaard zijn (in gebruik bij meerdere instellingen) en een aantal koppelingen zullen maatwerk zijn (u bent de enige). Veel koppelingen zijn nu nog maatwerk. Standaardisatie staat nog in de kinderschoenen. Met OSIRIS Link ondersteunen we zowel standaard als maatwerk koppelingen. Maar belangrijker: OSIRIS Link is het platform waarop ‘Best Practices’ van verschillende instellingen landen en waarop maatwerk koppelingen evolueren tot standaard.

  Bedien de studenten zoals zij dat wensen


  Mobiele apps zijn volledig geïntegreerd in het privéleven van de student. Met OSIRIS voorziet de servicegerichte onderwijsinstelling de student ook bínnen de studie in de gewenste mobiele informatievoorziening en selfservice tools. Met de OSIRIS Student stelt de onderwijsinstelling de student in staat om online zijn opleiding uit te stippelen en volgen. Dus, altijd & overal inzicht in het actuele lesrooster, het kunnen uitwisselen van berichten, online inschrijven op het onderwijs, tentamens of minoren en uiteraard direct inzicht in de studieresultaten. Bij de instelling, thuis en onderweg!

  OSIRIS PlanApp

  Flexibilisering op z'n best

  De PlanApp is een applicatie waarmee zowel de zittende als de potentiële studenten worden ondersteund bij de oriëntatie op de diverse vakken(pakketten) en bij het uiteindelijke keuzeproces waarin zij de keuzeruimte van het curriculum vullen. De PlanApp biedt op één locatie de combinatie van vak/pakketinformatie met planningsmogelijkheden. De planningsmogelijkheden bevatten informatie over het jaar, de periode en het tijdslot waarin het vak wordt gegeven. De student kan zo al oriënterend en puzzelend het programma voor zijn gehele opleiding samenstellen.

  Het gebruik van de PlanApp beperkt zich niet tot studenten alleen, maar biedt ook medewerkers zoals studieadviseurs de mogelijkheid ‘mee te kijken’. Deze groep wil immers hetzelfde kunnen zien en doen als de studenten.

  Het unieke van de PlanApp is dat studenten via deze app in een vroeg stadium van hun studie een zogenaamd coherent vakkenpakket kunnen samenstellen. Daarnaast kunnen ze meteen vaststellen of dat vakkenpakket ook daadwerkelijk te plannen is en of daarmee het studiepad dat zij voor ogen hebben dus ook realiseerbaar is. 

  CACI bv

  De Ruijterkade 7
  1013 AA Amsterdam
  +31 (0)88 - 654 35 00

  Nieuwsbrief

  Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!